Randers Handelsråd
 

Randers Handelstandsforenings Uddannelsesfond

Aktivitet Randers Handelsstandsforenings Uddannelsesfond

Formål Fondens formål er at yde støtte til videreudddannelse inden for handel eller hermed beslægtet virksomhed.

Betingelser Støtte fra Fonden er betinget af, at ansøgeren har afsluttet en grunduddannelse, og at ansøgeren på ansøgningstidspunktet har bopæl i Randers by eller byens opland, eller har nær familiemæssig tilknytning til en person med bopæl som anført.  Unge, der søger videreuddannelse i udlandet indenfor handel og med handel-beslægtet viksomhed, og ansøgere i økonomisk trang har fortrinsret til en legatportion.

Deltagere Den til enhver tid siddende bestyrelse i Randers Handelsråd.

Tovholder Jørgen Dahlerup
Økonomi Fondens aktiver andrager pr. 31.marts 2005 kr. 373.235. Bestyrelsen træffer hvert år bestemmelse om hvorvidt ikke anvendte indtægter skal henlægges til fondens bundne kapital eller skal overføres til dispsitionsfond.
Regnskabsåret går fra 1. april-31. marts.

Budget Der blev i 2004 uddelt 8 legater til en værdi af i alt kr. 16.000.

Tidsplan Legaterne uddeles en gang årligt så vidt muligt omkring 1. september. Det har hidtid været kutyme at uddele legaterne ved handelsskolens studenterfest i slutningen af juni.

Download Klik her for at downloade ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes til Randers Handelsråd med posten.

 
 
 
Forside
Fonde
Nyheder
Bliv medlem
Kontakt
Links
Presse

 
Randers Handelsråd · Østervold 33, 2 sal · 8900 Randers · tlf: 2711 3877 · info@randershandelsraad.dk